Poslovne procedure

From YouTestMe Wiki
Jump to: navigation, search

Uvod

Ova stranica pruža uvid u poslovne procedure, nevezano za aplikaciju, koji bi vam mogao biti od koristi.

Source Control System – Subversive SVN

Poslovna politika

Nikada ne komituj kod koji nije kompajliran!

Kod u SVN-u mora biti kompletan - svi bi trebali da imaju mogućnost da vide ceo projekat iz SVN-a i da mogu da ga kompajluju bez popravljanja.

Eclipse hidden files “.project” i“.classpath” moraju da se komituju u SVN jer projekat ne može da se otvori u Eclipse-u bez njih. Bilo koji drugi fajl koji je neophodan za otvaranje i kreiranje projekta iz početka mora da se komituje u SVN.

Komitujte svoje kodove često da se izbegnu konflikti.

Koristite SVN za preimenovanje, premeštanje i brisanje fajlova.

Komunicirajte sa drugim članovima tima o Vašim planovima za razvoj i programiranje.

Ne komitujte fajlove u SVN koji tu ne pripadaju (npr: softver treće strane ili priručnike). Ti fajlovi su u određenom direktorijumu.

Nikada nemojte staviti Java source code u produkciju. Uvek sačuvajte aplikaciju kao “jar”, “war” ili “ear”.

Testirajte svoj kod ponekad tako što ga izvezete u prazan direktorijum i pokušajte da ga kompajlujete. Ako kod sadrži neke greške, to znači da nije pravilno komitovan u SVN ili da nije kompletan. To treba popraviti što pre.


Da biste saznali više o odlikama SVN-a kliknite link SVN Practice i SVN Crash Course

Bugzilla

Bugzilla će biti korisćen kao sistem za nalaženje problema u YouTestMe projektu. Svi članovi tima bi trebali da redovno proveravaju zadatke njima pripisane i da ih osvežavaju kako protokol nalaže u primeru ispod. Bugzilla takođe šalje e-mail podsetnike o zadacima koji su vam pripisani. U slučaju da primate podsetnike za zadatke koje ste završili treba da promenite status zadatka u jednu od opcija koje su "REŠEN" "ZAVRŠEN".

Osvežavajte zadatke koji su Vam pripisani tako što:

ćete ga pripisati nekom drugom ako mislite da zadatak nije za Vas:

Assigned.png


ćete dodati "rok" – procena kada mislte da će zadatak biti zavrsen. Ako je zadatak komplikovan možete dodati "ostalo je još_sati" tako da zadaci mogu da se preraspodele za slučaj da su od velikog značaja.

Time.png


ćete zatvoriti zadatke koji su završeni i staviti komentar koji sadrži objašnjenje:

Comment.png


Bugzilla pristup

Klikom na http://bugzilla.mallocinc.com, ukucajte svoje korisničko ime i lozinku i kliknite na “Search” na gornjoj levoj strani, nakon toga kliknite “Advanced Search” na desnoj strani. Zatim izaberite “Product” na kom radite, izaberite još neke opcije ako treba, i kliknite na “Search” na dnu. Izaberite nivo prioriteta i ukucajte ime zadatka radi pretrage zadataka i zatim kliknite na zadatak sa najvišim prioritetom (P1). Ispod ovog zadatka, pojaviće se korisne informacije:

 • Broj sati provedenih na zadatku;
 • Preostali sati do završetka:
 • Rok;
 • Dodaj prilog;
 • Komentariši(radi komuniciranja o napretku)

Često osvežavajte ove informacije.

Za više informacija, posetite The Bugzilla Guide

Takođe možete kliknuti na Bugzilla Youtube da vidite detaljnu prezentaciju.


Agile Software Development

http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development Agile je “razumni” pristup programiranju. Ovo je predlog ali ne i pravilo. Poenta je biti prilagodljiv trenutnoj situaciji i zahtevima. Dvanaest principa Agile manifesta:

 • Zadovoljstvo klijenata brzom isporukom korisnog softvera;
 • Prihvati promene u zahtevima, čak i u kasnim fazama razvoja;
 • Softver koji je operativan isporučuje se često (uglavnom nedeljno);
 • Softver koji je operativan je mera napretka;
 • Razvoj koji je održiv, da moze da se održava konstantan tempo;
 • Bliska, kooperacija na dnevnoj bazi između poslovnih ljudi i programera;
 • Konverzacija lice u lice je najbolji vid konverzacije;
 • Projekti se grade oko motivisanih individualaca, kojima treba verovati;
 • Konstantno posvećivanje pažnje tehničkoj savršenosti i dobrom dizajnu;
 • jednostavnost- umetnost maksimiziranja količine posla koji nije završen - je osnova;
 • Samoorganizujuci timovi;
 • Regularna adaptacija menjajućim uslovima.

Organizacija zadataka

Svi članovi tima bi treballi da imaju način organizovanja i praćenja stvari na kojima su radili. Evo jednog primera:

Datum Radi se na Utroseno vreme Komentar Revizija(SVN) Sati
22. novembar Refactoring Excel upload module and building a java model for other excel loaders 10h - 13h / 267, 268 3
23. Novembar Updating IExcelLoder interface and creating ExcelCellLoader class; Coding PoolQuesion java class / / / 2
27. Novembar Additionaly refactoring ExcelQuizLoader class and finishing PoolQuestionLoader.java / / / 1
29. Novembar Working on ExcelPoolQuestionLoader.java 9h - 10.30h / 288 1,5
1. Decembar Finishing work on ExcelPoolQuestionLoader.java; Creating an excel template for UserUploadModule. 9h - 10h; 20h - 22h / 290 3

Možeš skinuti primer Excel spreadsheet-a ovde

Takođe, možeš skinuti zvanični template ovde